Diecezja wielokulturowa

W naszej diecezji wielu katolików gromadzi się, w zależności od swego języka czy kultury, we wspólnotach językowych, organizowane niekiedy jako „misje językowe”.

Słowo biskupa

Ponad 60 procent katolików w naszej diocezji stanowią cudzoziemcy lub osoby posiadające obce korzenie, a proporcje te rosną jeszcze bardziej wśród katolików praktykujących. Parafie, a nawet misje językowe, nie są nigdy jednolite kulturowo. Ta różnorodność w jedności nie jest niczym wyjątkowym w Kościele, który od początku swych dziejów jest wielokulturowy i wręcz może w tym względzie stanowić cenną wartość dla całego społeczeństwa, ukazując na komunię we wzajemnym przyjęciu.

Ku większej współpracy między misjami językowymi a jednostkami pastoralnymi

W życiu Kościoła mogą występować różne formy współpracy pomiędzy parafiami a misjami językowymi: od projektów doraźnych do współpracy stałej, częściowej (np. w katechizowaniu) czy też globalnej. Modele są oczywiście najróżniejsze, gdyż sytuacje są różne: niektóre misje językowe gromadzą niewielu wiernych rozproszonych po całej Szwajcarii, inne stanowią swą obecnością silne grupy w danych jednostkach pastoralnych.  Jest wielce pożądane, aby jednostki pastoralne i misje językowe pracowały w coraz większej łączności, nie negując wkładu żadnej ze stron, oraz aby członkowie misji językowych zapraszani byli do ekip pastoralnych czy różnych rad, aby wspólnie można było opracowywać plany używania pomieszczeń itp.

Czy mówi Pan/Pani po polsku?

Oto kilka adresów misji językowych naszej diecezji::